Leren is een makkie!
Home Ezelsbruggen bouwen EHBH
Gebruik de afkorting TVTAS om de volgorde van de Waddeneilanden te onthouden:
T exel
V lieland
T erschelling
A meland
S chiermonnikoog