Leren is een makkie!
Home Leren = netwerken EHBH
Wat gebeurt er met je als je fietst?
Je moet :
  • Het stuur vasthouden:
    • Vingers krom
    • Licht knijpen
  • Je moet je evenwicht bewaren.
  • Je moet trappen.